Bilder från idag på sibiriska kattungarna S*Starskys Pp-kull.
Puck
Pollux/Felix


Pluto


Pandora

Polaris