Bilder från idag på sibiriska kattungarna S*Starskys Rr-kull i kattungegården.
RanaRheaHela Rr-kullen med mamma DaniRostRiccoRocco