Bilder på busgrabbarna sibiriska katt S*Starskys Gryphon/Gryphon och Starskys Mr. SpockAmadeus. Gryphon är från Gg-kullen där Dani och Klimpen var/är föräldrar. Amadeus är från Mm-kullen där Uni och Klimpen var/är föräldrar.
Några bilder på bröderna bus 🙂


AmadeusGryphon


Visst är de fina grabbarna bus!