Minsta

lilla kattär ett

mästerverk.
Leonardo da Vinci