Fredag och sibiriska kattungar.Miranda
Nimoy/Pelle

Monroe

En vanligt trött fredag alltså!