Höjden av lathet är väl detta..

Dani som äter...

De andra äter lite mer normalt!