Idag blir sibiriska kattungarna Q-kullen nio veckor, alla fyra är bokade.


S*Starskys Quick ska kallas för Cosmos.


S*Starskys Quincy ska kallas för Quincy.


S*Starskys Quadea ska kallas för Polly.


S*Starskys Quorn ska kallas för Divus Ceasar.

Mer bilder på våra katter och kattungar kan man se på vår hemsida www.starskys.se.