Idag blir sibiriska kattungarna S*Starskys Ii-kull bliridag elva veckor gammal och lla sju är bokade.

De är så gosiga!


Övre rad: Ivan/Frasse, Ilos/Mollberg och Io
Undre rad: Izu, Ian/Misha, Izu och Ikaros
Mer bilder finns på vår hemsida www.starskys.se