Idag blir sibiriska kattungarna S*Starskys Qq-kull sex veckor gamla och alla sex är bokade.
Quirk, Quadri/Rut, Quito, Quimby/Zorro, Quine och Qian/Qvintus


Mer bilder och information finns på vår hemsida www.starskys.se eller Facebook eller Instagram sök @starskyskatteri.