Idag blir sibiriska kattungarna U-kullen en vecka.


Umbriel, Ulysses(reserverad), Uranus, Unay och Ursina.

De var inte så lätta att fotografera, mer kort kommer på deras sida http://starskys.se/sidor/U-kull.html under dagen.