Igår blev sibiriska kattungarna Starskys Ff-kull fjorton veckor gamla och tyvärr är det bara S*Starskys Frieda/Florence.

Ett stort Grattis tlll S*Starskys Fink/Hansen, S*Starskys Fox, S*Starskys Flora, S*Starskys Frigga/Flora ochS*Starskys Frieda/Florence