Lite mer hälsningar från våra S*Starskyskattungar på Facebook.
S*Starskys Kalypso/Kalypso från Kk-kullen där Tracie och Klimpen, född 2016.S*Starskys Rhea/Rhea från Rr-kullen där Dani och Klimpen är föräldrar, född 2018.
S*Starskys Elliot/Kasatonov från Ee-kullen där Tracie och Klimpen är föräldrar, född 2016.
S*Starskys Pollux/Felix från Ff-kullen där Tracie och Mollberg är föräldrar, född 2018.
S*Starskys Mir/Nisse från Mm-kullen där Uni och Klimpen är föräldrar, född 2017.

S*Starskys Olena/Dolly från Oo-kullen där Mitzi och Mollberg är föräldrar, född 2018.

VISST ÄR DE OTROLIGT SÖTA!!!