Lite söndagsbilder på våra sibiriska katter och sibiriska kattungen S*Starskys Thebe.





Mitzi




Dani

Gabbie




Tracie


Colbie

Uni




Thebe innan han hoppar upp i trädet.