Lite söndagsbilder på våra sibiriska katter och sibiriska kattungen S*Starskys Thebe.

Mitzi
Dani

Gabbie
Tracie


Colbie

Uni
Thebe innan han hoppar upp i trädet.