Sibiriska kattungarna S*Starskys Hh-kull blir idag elva veckor gamla, alla är bokade.
S*Starskys Hadar/AjjaS*Starskys Hektor/Hobbe
S*Starskys Himalia/Pixie

S*Starskys Hubble/Morris

Mer bilder finns på vår hemsida www.starskys.se