Sibiriska kattingana S*Starskys Hh-kull blir idag sju veckor gamla, alla är bokade.S*Starskys Hadar/AjjaS*Starskys Hektor/HobbeS*Starskys Himalia/PixieS*Starskys Hubble

Mer bilder finns på vår hemsida www.starskys.se