Sibiriska kattungarna S*Starskys Cc-kull blir idag fem veckor gamla, båda är bokade.S*Starskys Castor
S*Starskys Chara

Mer bilder finns på vår hemsida www.starskys.se