Sibiriska kattungarna S*Starskys Gg-kull blir idag åtta veckor gamla och alla är bokade.
S*Starskys GalileoS*Starskys GeishaS*Starskys GalinaS*Starskys GryphonS*Starskys Gomes

Mer bilder finns på vår hemsida www.starskys.se