Sibiriska kattungarna S*Starskys Ii-kull blir idag sex veckor gamla och alla sju grabbarna är bokade.


S*Starskys IoS*Starskys Ikaros
S*Starskys Irwin

S*Starskys Ian
S*Starskys Ivan


S*Starskys Izu

S*Starskys Ilos/Mollberg

Mer bilder finns på vår hemsida www.starskys.se