Sibiriska kattungarna Starskys Mm-kull blir idag tolv veckor gamla, alla är bokade.S*Starskys Mr. Spock/AmadeusS*Starskys Marilyn/Marilyn
S*Starskys Magni/Nisse

S*Starskys Monroe/MonroeS*Starskys Mir/NisseS*Starskys Miranda/Miranda

Mer bilder och information finns på vår hemsida www.starskys.se