Sibiriska kattungarna S*Starskys Nn-kull blir idag elva veckor gamla och alla är bokade.S*Starskys Naruto/Ville
S*Starskys Nimoy/Pelle

S*Starskys Nymphe/IrisS*Starskys Neptune/SiggeS*Starskys Nyx/Nyx


Mer bilder och information finns på vår hemsida www.starskys.se