Sibiriska kattungarna S*Starskys Nn-kull blir idag tre veckor gamla.S*Starskys Nyx, reserverad.S*Starskys Nimoy, reserverad.S*Starskys Neptune som fortfarande letar efter ett nytt hem.S*Starskys Nymphe, reserveradS*Starskys Naruto, reserverad.

Mer bilder och information finns på vår hemsida www.starskys.se