Sibiriska kattungarna S*Starskys Oo-kull blir idag tio veckor gamla och alla sju kattungarna är bokade.
S*Starskys Orinda/Selma
S*Starskys Odilia/Miranda


S*Starskys Olena/Dolly

S*Starskys Olga/OlgaS*Starskys OharaS*Starksys Orion/NyponS*Starskys Odin/Odin