Sibiriska kattungarna S*Starskys Oo-kull blir idag tre veckor gamla och alla sju är reserverade.

S*Starskys Orinda
S*Starskys Odilia


S*Starskys Odilia


S*Starskys Olga


S*Starskys Ohara


S*Starskys Orion

S*Starskys Odin