Sibiriska kattungarna S*Starskys Qq-kull blir idag sex veckor gamla och alla sex är bokade.
S*Starskys Qian/QvintusS*Starskys QuirkS*Starskys Quadri/RutS*Starskys QuitoS*Starskys Quimby/ZorroS*Starskys Quine


Mer bilder och information finns på vår hemsida www.starskys.se eller Facebook eller Instagram sök @starskyskatteri.