Sibiriska kattungarna S*Starskys X-kull blir idag sex veckor gamla. Båda tjejrna är bokade.S*Starskys Xui

S*Starskys Xenia

Mer bilder kommer på vår hemsida www.starskys.se