Sibiriska kattungarna S*Starskys Xx-kull blir idag sex veckor gamla och alla sju är bokade.
S*Starskys Xanthus/Xanthus
S*Starskys Ximena
S*Starskys Xainza/IchiS*Starskys Xerxes/FlashS*Starskys X/Sigge


S*Starskys Xuyi/Kiki


S*Starskys Xosa/Xzolo


Mer information och bilder finns på vår hemsida, Facebook och Instagram, sök @starskyskatteri.