Sibiriska kattungarna S*Starskys Yy-kull blir idag fyra veckor gamla.
S*Starskys Yangel, reserverad
S*Starskys Yabu/Tintin, bokadS*Starskys Yetta/Yetta, bokadS*Starskys Yazhi/Teddy, bokadS*Starskys Yoko/Yara, bokadS*Starskys Yambika, bokadS*Starskys Yezo/Jasper, bokad


S*Starskys Yanai/Abby, bokad

Mer information och bilder finns på vår hemsida, Facebook och Instagram, sök @starskyskatteri.