Sibiriska kattungarna S*Starskys Z-kull blir idag tio veckor gamla, alla är bokade.S*Starskys Zeta som ska kallas för Ralf.
S*Starskys Zeus som ska kallas för Zeb.

S*Starskys Zach som ska kallas för Pelle.S*Starskys Zeros som ska kallas för Zero.S*Starskys Zwiers som ska kallas för Milo.S*Starskys Zoya som ska kallas för Zoya.

Mer bilder finns förstås på vår hemsida www.starskys.se.