Sibiriska kattungarna grabbarna P två veckor idag.S*Starskys Pictor, reserverad.S*Starskys Prinz, reserverad.S*Starskys Potter, reserverad