S*Starskys Electra/Vanessa är osynlig!
Ingen ser mig nu, eller..... Var är Vanessa?