Vi har katt

och ganska många skulle många tycka.

När man har många katter så tänker vi förstås att alla ska ha plats, för lek, sin egen sovplats, många kattlådor, många matplatser med mera.

Vi leker med dem och gosar.

Hittar på nya lekar med dem.

Vi ser till att alla mår bra.

Vi älskar våra sibiriska katter och fast vi har några stycken, så är alla en personlighet och de är vår familj.