Vinden blåser lätt

genom katternas pälsar, det är skönt att vara ute.