Idag vill vi gratta alla våra kattmammor mes speciellt våra egna.

Men vi vill förstås gratta Queenis, Gabbies, Zinnies, Mitzis, Junior och Silvers mammor, vi är så glada att ni födde dessa underbara kattfamilj medlemmar, grattis!

Sen till våra egna mammorGrattis Queeni, mamma till D, E, F, I, K, N och S-kullen

Grattis Gabbie, mamma till C-kullen.

Grattis Colbie, mamma till G, J, M och P-kullen och snart blir hon mamma igen.
Grattis Dani, mamma till H, L, P och U- kullen.

Mitzi mamma till O, Q och V-kullen.

Zinnie mamma till R-kullen och snart är hon mamma till en ny kull.

Grattis alla kattmammor!!!