Idag blir sibiriska kattungarna S*Starskys Ff-kull sex veckor gamla, alla är bokade.
Flora, Frieda/Florence, Fink, FriggaTFlora och FoxMer bilder finns på vår hemsida