Men var är alla kattungar någonstans?

För vid den här tiden på året....

För åtta år sedan hade Colbie sina kattungar J-kullen

För sju år sedan hade vi M-kullen(Colbie), N-kullen(Queeni) och O-kullen(Mitzi)

För sex år sedan hade Colbie en kull T-kullen (ni ser Tracie).

För fem år sedan hade vi inte kattungar vid den här tiden.

För fyra år sedan hade vi Ee-kullen(Tracie), Ff-kullen(Mitzi) och Gg-kullen(Dani).

För tre år sedan hade vi två kullar, Mm-kullen(Uni) och Nn-kullen(Dani).

För två år sedan hade vi två kullar Oo-kullen och Pp-kullen.


Förra året fick vi inte kullar förrän i juli och i år hoppas vi på juni.

Det är så spännande!