Neva Masquerade kattungarna S*Starskys D3-kull blir idag elva veckor gamla. Alla fem är bokade.

  

 S*Starskys Dizzy/Mizzy

 S*Starskys Darwin

 S*Starskys Disa/Bobbi

 S*Starskys Dwight/Milo

S*Starskys Dixie/Bim

Mer bilder och information finns på vår hemsida www.starskys.se men det går att följa våra katter och kattungar  på INSTA-gram och Facebook sök @starskyskatteri.