Sibiriska kattungarna S*Starskys A3-kull blir idag tio veckor gamla och alla fem grabbarna är bokade. 

 S*Starskys Amor/Ash

 S*Starskys Algol/Rosso

 S*Starskys Aldermin/Mio

 S*Starskys Antares/Otis

S*Starskys Alekto/Toby

Mer bilder och information finns på vår hemsida www.starskys.se men det går att följa våra katter och kattungar  på INSTA-gram och Facebook sök @starskyskatteri.