Sibiriska kattungarna S*Starskys Ff-kull blir idag sex veckor gamla och alla är bokade.S*Starskys Fox
S*Starskys Flora

S*Starskys Frigga/FloraS*Starskys FinkS*Starskys Frieda/Florence

Mer bilder finns på vår hemsida www.starskys.se