Sibiriska kattungarna S*Starskys Gg-kull blir idag fyra veckor gamla.
S*Starskys Gryphon, bokadS*Starskys Geisha, bokadS*Starskys Galina, bokad.S*Starskys Gomes, som fortfarande letar efter ett nytt hem.S*Starskys Galileo, bokad.

Mer bilder finns på vår hemsida www.starskys.se.