Sibiriska kattungarna S*Starskys Yy-kull blir idag två veckor gamla och alla åtta är reserverade.

S*Starskys Yazhi
S*Starskys Yoko


S*Starskys YambikaS*Starskys YezoS*Starskys Yanai
S*Starskys Yangel

S*Starskys YabuS*Starskys Yetta

Mer information och bilder finns på vår hemsida, Facebook och Instagram, sök @starskyskatteri.