Sibiriska kattungarna S*Starskys Zz-kull blir idag sex veckor gamla och alla tre är bokade.

 S*Starskys Zeno/Felix

 S*Starskys Zwicky

S*Starskys Zeeman


Mer information och bilder finns på vår hemsida, Facebook och INSTA gram, sök @starskyskatteri.